« Tagasi

Kinnisasja võõrandamine

KOHILA VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL:

1) Kinnisasja aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Aasu tee 3 (registriosa nr 5593250, katastritunnus 31701:001:0943, pindala 1012 m2, 100% elamumaa). Vt lisa https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3165219.

Väga hea asukohaga kinnistu asub Vilivere tiheasumis. Suure perspektiiviga 1012 m2 suurune ojaäärne krunt, millel asub lagunenud kuur. Kinnistu on piiratud metallist võrkaiaga. Kinnistul on kõrghaljastus, mõningad marjapõõsad, viljakas maa oja ääres. Kinnisasjale on tagatud hea juurdepääs ja naabrid elavad aastaringselt. Kinnistu kaevu kohta puudub informatsioon, kuid kinnistu piirile rajatakse lähiaastate jooksul liitumispunkt ühisvee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumiseks. Elektriliitumisvõimalus krundil piiril.

Pakkumise alghind on 12 000 eurot

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019 kell 10:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, mitte avada enne 04.09.2019 kell 10:15" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.

Pakkumised avatakse 04.09.2019 kell 10:15 vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond).

Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust 489 4766, 5660 6911, e-post: siret.talpsepp@kohila.ee.

Juhul, kui enampakkumise hind on suurem kui 20 000 eurot, otsustab kinnistu võõrandamise Kohila Vallavolikogu. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma 2 kuu jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist või volikogu otsust, kui enampakkumise hind ületab 20 000 eurot. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 1 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Kohila Vallavalitsuse arvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

2) Kinnisasja aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Aasumäe tn 4 (registriosa nr 5576950, katastritunnus 31701:001:0946, pindala 1708 m2, 100% elamumaa). Vt lisa https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3165234.

Kinnistu asub Vilivere tiheasumis. Tegemist on suure perspektiiviga vaiksel tupiktänaval asuva ojaäärse krundiga, millel asub lagunenud suvila. Kinnistul on kõrghaljastus, viljakas maa oja ääres. Kinnisasjale on tagatud hea juurdepääs ja naabrid elavad aastaringselt. Kinnistu kaevu kohta puudub informatsioon. Ühistu käsipumbaga puurkaev on ca 100m ulatuses, kuid kinnistu piirile rajatakse lähiaastate jooksul liitumispunkt ühisvee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumiseks. Elektriliitumisvõimalus ca 10m läheduses.

Pakkumise alghind on 19 800 eurot

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019 kell 10:30. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, mitte avada enne 04.09.2019 kell 10:45" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.

Pakkumised avatakse 04.09.2019 kell 10:45 vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond).

Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust 489 4766, 5660 6911, e-post: siret.talpsepp@kohila.ee.

Juhul, kui enampakkumise hind on suurem kui 20 000 eurot, otsustab kinnistu võõrandamise Kohila Vallavolikogu. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma 2 kuu jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist või volikogu otsust, kui enampakkumise hind ületab 20 000 eurot. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 1 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Kohila Vallavalitsuse arvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3) Kinnisasja aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Hageri küla, Mesitaru (registriosa nr 3328550, katastritunnus 31701:001:0288, pindala 4914 m2, 100% elamumaa). Vt lisa https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3165241.

Kinnistu asub looduslikult kaunis asukohas, riigimaantee lähedal. Kinnistul on kõrghaljastus, mõned viljapuud. 4914 m2 suurusel kinnisasjal asuvad lagunenud kuurid, lauda vundament ja muud ehitised. Kõik ehitised on kasutuskõlbmatud. Kinnistul puudub kaev, elektriühendus on võimalik taastada. Kogu kinnistu vajab põhjalikku korrastamist. Kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

Pakkumise alghind on 10 000 eurot.  

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019 kell 11:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, mitte avada enne 04.09.2019 kell 11:15" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.

Pakkumised avatakse 04.09.2019 kell 11:15 vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond).

Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust 489 4766, 5660 6911, e-post: siret.talpsepp@kohila.ee.

Juhul, kui enampakkumise hind on suurem kui 20 000 eurot, otsustab kinnistu võõrandamise Kohila Vallavolikogu. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma 2 kuu jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist või volikogu otsust, kui enampakkumise hind ületab 20 000 eurot. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 1 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Kohila Vallavalitsuse arvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.