« Tagasi

Kohila vallas on erandkorras lubatud lõket teha kuni 14. aprillini

Lõkke tegemist haljastusjäätmete põletamiseks Kohila Vallavalitsus küll ei propageeri, kuid arusaadavalt tuleb kuidagi aiajäätmeid parema laheduse saamiseni aiapidajal käidelda. Kohila valla heakorra eeskirja kohaselt võib tiheasustusaladel haljastusjäätmete põletamiseks lõket teha 18. ja 39. nädalal. Piirangud lõkke tegemise perioodile on kehtestatud,  et meil kõigil oleks võimalik suve- või sügisõhtul tossuvabalt õues viibida ning toas olles aknaid avada.

Kuna praegu on alles selle aasta 14. nädal ning nelja nädala pärast võib kuivaperioodi tõttu lõkke tegemine üldse keelatud olla, siis otsustas Kohila Vallavalitsus erandkorras lubada lõkke tegemist 3. aprillist kuni 12.aprillini.

Lõkke tegemisel ning ka grillimisl tuleb jälgida tuleohutusnõudeid, mis on muuhulgas leitavad Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/files/2018-11/1542895927_elamu-v-line-ja-sisene-tuleohutus.pdf?e8f165c3ff