Hageri haridusselts

Hageri haridusselts loodi 2000. a aprillis küla elujõu hoidmiseks. Meie eesmärk on küla- ja kultuurielu elavdamine, õpikeskkonna loomine, ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine.

Seltsil on käesoleval hetkel 33 liiget, tegevust juhib ja koordineerib 7-liikmelińe juhatus. Juhatusse kuuluvad asutajaliikmed Ülle Udam, Sirle Pent, Priidu Rõõmus, Jüri Vallsalu, Ülo Vooglaid, Virve Õunapuu (juhatuse esimees) ja Esne Ernits.

Seltsi tegevused

Suurimad ettevõtmised
2002 üle-eestiliste VIII laste luule- ja murdelaulupäevade korraldamine Kohila vallas
2003 Hageri hariduselu aastapäeva korraldamine (Hageri kooli vilistlaspidu), näitemängu traditsiooni taastamine
2004 koduloolise värviraamatu "Hageri lood" väljaandmine, fotonäitus "Minu küla"
2005 Raplamaa täiskasvanute näiteringide festivali korraldamine Hageris, PRIA (EL) toetuse abiga Hageri laululava renoveerimine ja rahvamaja pargi hooldamiseks murutraktori soetamine, Hippiuse maalikooli käivitamine
2006 1905. a sündmustest 100 a möödumise tähistamine ajalookonverentsi, fotonäituse ja näitemänguga, Hageri esmamainimise 765.aastapäeva tähistamine, Hippiuse maalikooli I kunstilaagri korraldamine Hageris
2007 Hageri Haridusseltsi asutamisest 100 aasta möödumist tähistava ajalookonverentsi korraldamine, seltsi lipu taastamine, Hageri kihelkonna haridus- ja seltsielu kajastava raamatu väljaandmine
2008 Hageri kihelkonnapäevade korraldmine ja eestvedamine!

Selts on elujõuline, ideede puudust meil ei ole!