Hajaasustuse programm

Avaneb 2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

Juba mitmendat aastat toetab riik koos kohalike omavalitsustega hajaasustusega maapiirkondades elavaid perekondi eesmärgiga tagada seal elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlbulikest kuludest ning toetust saavad taotleda kõik sihtgruppi kuuluvad Kohila valla elanikud.

Käesoleval aastal avatakse taotlusvoor 1. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021.

Kohila valla prioriteetsed valdkonnad on:

  • Kanalisatsioonisüsteemid;
  • Veesüsteemid;
  • Juurdepääsuteed;
  • Autonoomsed elektrisüsteemid.

Nõudmised taotlejale, taotlusele jt programmiga seonduvad tingimused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 nr määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm" mis on kättesaadav Riigi Teatajas.

Taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid on leitavad https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

Täpsem info lisatakse veebilehele hiljemalt 1. veebruariks 2021.

Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Agnes Saksa poole, tel 5556 0084, e-post: agnes.saks(at)kohila.ee