Hajaasustuse programm

Avaneb 2020. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

Kohila Vallavalitsus annab teada, et alates 17. veebruarist 2020. a avaneb taaskord hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 17.aprill 2020.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Nõudmised taotlejale, taotlusele jt programmiga seonduvad tingimused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 nr määrusest nr 14 „Hajaasustuse programmi 2018.a programmdokument" mis on kättesaadav Riigi Teatajas aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

Taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid on leitavad ka https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 
Lisad:
Taotluse lisa: Veesüsteemid
Taotluse lisa: Juurdepääsuteed
 
Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Nele Leitaru poole, tel 5556 0084, e-post: nele.leitaru(at)kohila.ee
 
Kohila Vallavalitsuse prioriteetsed valdkonnad on järgmised:

• Kanalisatsioonisüsteemid;
• Veesüsteemid;
• Juurdepääsuteed;
• Autonoomsed elektrisüsteemid.

 

2019. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad Kohila vallas:

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus, €

1

Siilas Kask

Hirsi biopuhasti

3392,88

2

Ursula Murusalu

Mäejaani biopuhasti

3599,85

3

Siilas Kask

Hirsi puurkaev

2870,28

4

Siim Oja

Laane biopuhasti

3726,54

5

Indrek Juhani

Kase puurkaev

3075,30

6

Elis Kägu

Lepa imbväljak

3682,32