« Tagasi

Detailplaneeringud

Kohila Vallavalitsus avalikustab alljärgnevad detailplaneeringud:

  1. Kohila Gümnaasiumi juurdeehitusele Kohila alevis. Planeeringuala suurus on 3,4 ha. Planeeringuga nähakse ette gümnaasiumihoone laiendamine ja Kooli tänava sulgemine avalikule liiklusele gümnaasiumihoone kõrval üldplaneeringuga ette nähtud üldkasutatava hoone maal.http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202014/001%2014%20Kohila%20G%DCMNAASIUMI%20JUURDEEHITUS/

  1. Matsomardi kinnistule Vana Aespa külas. Planeeringuala suurus on 2,75 ha. Planeeringu eesmärk on kahe elamumaa moodustamine hoonestatud maatulundusmaa jagamisel ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks hoonestamata elamumaale üldplaneerinuga ette nähtud ridaküla hoonestuse alal. http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202015/003%2015%20Vana%20Aespa%20MATSOMARDI/

  2. Vetuka tee 15 kinnistule. Planeeringuala suurus on 3340 m². Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine laohoone ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud tootmis ja laohoonete alalhttp://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202015/004%2015%20Kohila%20VETUKA%2015/

Planeeringutega saab tutvuda valla kodulehel http://da.kohila.ee/dp/ ja 17. veebruarist kuni 2. märtsini 2016 Kohila Vallavalitsuses (Vabaduse tn. 1) esmaspäevast neljapäevani kella 8.00 kuni 17.00, reedel kuni 15.00, lõuna 12.00 kuni 13.00. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub Kohila vallamajas 3. märtsil 2016 kell 16.00.