« Tagasi

Nepi tee L1 ja L2 teemaa kinnistu raadamine

Kohila vallavalitsus tellib raadamise teenust Viliveres Nepi tee L1 ja Nepi tee L2 teemaa kinnistult metsa ja võsa raadamiseks. Raadamisel saadud puit kuulub edukale pakkujale. Keskkonnaameti poolt saadud luba raadamiseks on kättesaadav siit:

Pakkumises näidata tasu (hind), mida pakkuja maksab tellijale Nepi tee L1 ja Nepi tee L2 teemaa kinnistult saadud puidu eest, millest on maha võetud kõik tööga seotud kulud. Vastavalt metsateatisele on hinnanguline raiutav maht 50 tihumeetrit. Juhul kui pärast metsamaterjali raiumist selgub väiksem või suurem maht, siis sellest tasu suurus ei muutu. Raadamise eeldatav aeg: 26.09.-09.10.2016. Okste jm puitmaterjali ladustamise aeg Nepi tee L2 kinnistu lõpus laiemas osas on lubatud kuni 31.12.2016. Eduka pakkuja tasu osas teeb Kohila vallavalitsus arve peale 09.10.2016, mille maksetähtaeg on 14 päeva. Edukaks pakkujaks osutub kõrgema tasu teinud pakkuja. Pakkumine esitada argo.luik@kohila.ee hiljemalt 23.09.2016 kell 10.00.