« Tagasi

Pakkumise kutse Hageri Rahvamaja-Algkooli ja Prillimäe lasteaaia katlamajade rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Pakkumiskutse
01.06.2016

Tellija: Kohila Vallavalitsus

            Vabaduse 1,

            79801 Kohila

            tel.48 94 786

kontakt isik : Priidik Saare

Objekt:  Hageri Rahvamaja-Algkool ja Prillimäe lasteaed katlamajade rek.

Aadress: Hageri alevik, Kohila tee 18; Prillimäe alevik, Lasteaia tn 7; Kohila vald

Tööde kirjeldus:

Omaniku ehitusjärelvalve teenus vastavalt``Ehituse omanikujärelvalve korrale``, Majandus – ja kommunikatsiooniministri 11dets.2002 a. määrus nr.30  vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt või spetsialistilt.

Meie poolt soovitavad makseosad:

-Iga kalendrikuu lõpus aktide ja arvete alusel.

Meie poolt soovitavad maksetingimused:

-7 päeva peale akti kinnitamist,

-leppetrahv 0,1% päevas lepingu maksumusest maksega hilinemise eest.

-teenuse kestuse algus algab tööfrondi üleandmisega ja lõpeb hoonestamiseteenuse   üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisega.

Ehituse aluseks : Hageri rahvamaja-algkool õliküttel töötava katlamaja ümberehitamise põhiprojekt pelletiküttel töötavaks katlamajaks. Töö nr. 6031 ja Prillimäe lasteaia elektrikatlamaja ümberehitamise põhiprojekt pelletitel töötavaks katlamajaks. Töö nr. 6032. Projekteerija: Püroterm OÜ.

Tööde teostamise orienteeruv periood:  juuni-juuli-august 2016

Parima pakkumise aluseks on soodsaim hind. Eelistatud - analoogsete objektide ehitamise ehitusjärelevalve kogemus.

Hinnapakkumine (ühe kuu järelevalve) esitada hiljemalt 09.06.2016  kella 12.00 Kohila  Vallavalitsusse   kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, või e-mail`i aadressil:priidik.saare@kohila.ee

Priidik Saare
ehitusnõunik
tel 5556 0080

Hageri Rahvamaja-Algkooli katlamaja

Prillimäe lasteaia katlamaja