Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine
 
Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras raieõiguse Lepaluku kinnistul (31801:022:0031, raieala vt kaardil) Kohila alevis alghinnaga 2400 eurot.
Peale raietöid korrastada maa-ala (raie eesmärk on puhkemetsa hooldus).  Kändude ja raiutud võsa kõrgus ei või jääda kõrgem kui 20 cm. Likvideerida tuleb üle 10 cm sügavamad roopajäljed. Oksad tuleb ära viia, kui töövõtja ei soovi raiejäätmeid endale, siis määrab tellija koha kuhu saab võsa ja raiejäätmed panna (kuni 3 km kaugusel raiekohast). 
Raieõiguse tasu tuleb müüjale tasuda hiljemalt tööde alustamise hetkeks.
Raieõiguse teostamise tähtaeg (raie ja puidu kokkuvedu laoplatsile peab selleks ajaks olema teostatud) on 31.03.2017.Saadud puidu väljaveo tähtaeg 31.03.2017, va raiejäätmete väljaveo tähtaeg, mis on 30.04.2017.Raielangi puhastamise tähtaeg 30.04.2017.
Pakkumine esitada Kohila Vallavalitsuse aadressil Vabaduse 1, 79801 Kohila alev või e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee hiljemalt 31. jaanuaril 2017 kell 12.00. Pakkumusele lisada tööde teostaja raiduri kutsetunnistus ning vabas vormis kinnitus kõigi raieõiguse võõrandamise pakkumise tingimustega nõustumise kohta.
Lisainformatsioon: Anu Adamson, tel. 56223000, e-post: anu.adamson@kohila.ee