« Tagasi

Kohila Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4U projekti vautšeri rakendamiseks.

Kohila Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4U projekti
vautšeri rakendamiseks. Soovime pakkumust vastavalt käesoleva hinnapäringu alusdokumen­dis sisalduvale hanke eseme kirjeldusele ja juhistele. Hinnapakkumuse kogumaksumus 15000 EUR.

Hankija esindaja kontaktisik, info hanke kohta:

Villu Karu, Abivallavanem, Kohila Vallavalitsus, registrikood 75018851, Vabaduse 1, Kohila, 79804 e-post: villu.karu@kohila.ee, tel 55560069

  1. Tellitava seadmete asukohad:

Kohila keskväljaku ja lastepargi ala Vabaduse tänava ja Viljandi mnt ristis (vt joonis 1). Interneti ühendus on olemas Vabaduse 1/1, kust edasi ühendatud Viljandi mnt. 6.

Gümnaasiumi (Kooli 1) välialale (vt joonis 2) leviala tekitamiseks,

Interneti ühendus on Gümnaasiumis olemas kust see jagatakse edasi ka Spordihoonesse.

Plaanitavad seadmete arv vastavalt meetme kirjelduses (Lisa 1) toodud tingimustele ja asukohad tuleb teostajal välja pakkuda ja arvestada ka kaabelduse tööde vajadusega. Seadmete asukohtades arvestada vooluvajadust.

  1. Pakkumuse hindamiskriteeriumid


· Tehnilise lahenduse läbimõeldud esitus (kirjelduste esitamine ja tehnoloogia valiku
põhjendus sõltuvalt seadme asukohas ja otstarbest) ning arvestamine avaliku WiFi 2
soovitusliku mudeliga.
https://www.mkm.ee/sites/default/files/avaliku_kohtvorgu_soovituslik_juhend_0.pdf
Osakaal 20%.
· Täisteenuse lahenduse pakkumine 3 aastaks (sisaldab hooldust, tarkvarauuendusi,
monitooringut, tagatakse süsteemi turvalisus, garantii seadmetele, seadmete vahetus
rikete korral). Osakaal 30%.
· Süsteemi käideldavuse tingimused ja süsteemitoe protseduuride kirjeldus. Soovitav ühe
WiFi seadme aktsepteeritav töökatkestuse aeg rikke korral 48h; kontrolleri või
pilvelahenduse aktsepteeritav töökatkestuse aeg maksimum 4h vahemikus 8.00-20.00.
Osakaal 10%.
· WiFi autentimislehe rakenduse loomine ja käigushoidmine 3 aastat. Vallavalitsuse
esindajale soovi korral kasutajakonto ja ligipääs rakendusele. Osakaal 10%.
· Kasutajate halduse ja monitooringu kirjeldus (ka GDPR täitmine) osakaal 10%.
· Jätkusuutlikkus ja kulud omavalitsusele 5 aastat. Kirjeldada, millised püsikulud ja
ühekordsed kulud tekivad Kohila vallavalitsusele peale kohustusliku aja lõppemist
2 aasta lõikes. Osakaal 20%.


3. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 11.02.2021 kl 12:00 aadressile
villu.karu@kohila.ee

Pakkumises esitada hindamiskriteeriumitele vastav info ja täita lisa 2.

Lisa 1

WiFi4U

Joonis 1

Joonis 2