« Tagasi

Pakkumiskutse Kohila esindusväljaku ehitustööde omanikujärelvalve teostamiseks

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel 48 94 760
kontaktisik: Kalver Künnapuu

Objekt: Kohila, esindusväljaku ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks

Asukoht: Kohila vald, Vabaduse tänava ja Viljandi maantee ristmik

Tööde kirjeldus:  Kohila esindusväljaku ehitustööde ( Riigihange „Kohila esindusväljaku rekonstrueerimine" viitenumber 186401   omanikujärelevalve  Töökoosolekute läbiviimine iga 2 nädala jooksul või vastavalt kokkuleppele Tellija ja Töövõtjaga, omanikujärelevalve peab esitama iga nädal objekti kohapealse ülevaatuse kohta lühikokkuvõtte ja igakuiselt  tööprotsessi kohta üksikasjaliku kuuaruande.  
Eeldatav teenuse osutamise periood: 01.09.2017 – 30.11.2017

Pakkujal esitada teenuse ühe kalendrikuu maksumus. 

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim (kalendrikuu) hind. Pakkuja viimase kolme majandusaasta  (2014 – 2016) netokäive  avalikult kasutavate teede teehoiutööde ehitusjärelevalve  osas peab olema vähemalt 20 000 EUR iga aasta kohta.

Kvalifitseerimine  tingimuseks on vastava teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusloa olemasolu ja/või sama pädevusega kutsetunnistus ning vähemalt 5 aastane töökogemus omanikujärelevalve teostamise valdkonnas, esitada referents objektide loetelu. Referents objektide juures esitada tööde omanikujärelevalve maksumused ja tellijate kontaktandmed (e-post, telefonid). Korrektse referentsobjektide loetelu puudumine on kvalifitseerimata jätmise aluseks.

Hinnapakkumine palun esitada hiljemalt 25.08.2017 kella 11.00 Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee

Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel 5556 0080