« Tagasi

Pakkumiskutse Kohila Noortekeskuse esise väljaku rekonstrueerimiseks

Kohila Avatud Noortekeskuse esise kõnnitee rekonstrueerimine
 
Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851
Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel.48 94 760
kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Lii Haabma  tel 55560182
 
Objekt: Kohila Avatud Noortekeskuse sissepääsu tee, kõnnitee ehitamine 
Asukoht: Turu 14, Kohila, Kohila vald 79701 
Tööde kirjeldus: Hoone sissekäigu esise platsi rekonstrueerimine kõnniteekiviga koos aluskihtidega. Rekonstrueerimise tööd vastavalt pakkumislisas (Lisa 1)  toodud loetelule.
 
Tööde teostamise periood: 01.10.2017 - 30.10.2017 
 
Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind. Pakkumise esitamisel tuua ära  analoogsed kõnniteede ehitamise/rekonstrueerimise referentstööde loetelu. Referentsobjektide juures esitada teostatud tööde maksumused koos tähtaegade ja Tellijate kontaktandmetega (telefon, e-post). 
Korrektse referentsobjektide loetelu puudumine on kvalifitseerimata jätmise aluseks. 
Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja täitedokumentatsiooni esitamisel.  
 
Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt  27.09.2017 kella 12.00 Kohila  Vallavalitsusse  kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee
 
Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel. 5556 0080