Jäätmete sorteerimine

 

Järjest aktuaalsemaks on muutunud jäätmete liigiti kogumine võimalikult suures mahus. Muutused sorteerimisharjumustes on tingitud nii seadusandluse täiendamisest kui ka inimeste teadlikkuse suurenemist. Sellised muutused on igati tervitatavad!

Küll aga on palju erinevat ja kohati ka paraku vastuolulist infot, kuidas jäätmeid sorteerida.

Näiteks tekitab palju segadust vanapaberi sorteerimine ja üleandmine.

Tõsi on, et mõnel avalikul (sinisel) paber- ja kartongpakendi konteineril on endiselt peal sildid, mis lubavad konteinerisse ka vanapaberi toomist, kuid tegemist on vanade märgistega, mille eemaldamine/katmine on käsil koostöös tootjavastutusorganisatsioonidega.

Et jäätmete liigiti sorteerimine toimuks kõikjal ühte moodi ja oleks üheselt arusaadav on Keskkonnaministeerium koostanud sorteerimisjuhised, mille peaks igaüks meist sorteerimisel aluseks võtma.

Koostatud juhendeid võite julgelt jagada ka teistele või suunata nad siia samasse valla kodulehele.

  • Biojäätmed, vanapaber, segaolmejäätmed - Kohila vallas kohustus eraldi koguda ja üle anda korraldatud jäätmeveo raames (erisus biojäätmetele, mida võib kompostida ka oma kinnistul)
  • Pakendid - Kohila valla territooriumil eraldi klaaspakendi kogumise võimalust ei ole, sel juhul läheb ka klaaspakend segapakendi (kollasesse) konteinerisse