Kalmistud

Kohila valla kalmistute eeskiri

Kalmistute andmebaas on koostatud seisuga 31.05.2009.a. ning seda täiendatakse uute andmetega ja tehakse parandused vähemalt kord 1-2 kuu jooksul.
Teid huvitava isiku hauaplatsi asukoha leidmist saab teostada otsingulahtrisse sisestatava maetu perenime, eesnime, sünni- või surmaja järgi. Otsing platsiaadressi järgi annab vastuseks kõigi teadaolevalt sinna maetud isikute andmed. Abiks on kalmistu kaardid.

Lähtuvalt andmebaasi aluseks olnud algallikatest ei pruugi otsing alati soovitud tulemust anda. Kui see ei õnnestu mitte ühegi otsingukategooria järgi või on leitud andmed puudulikud/valed, võtke palun ühendust andmebaasi koostajaga meiliaadressil kadri.kruusiauk@kohila.ee, kes saab Teie poolt antud täiendavate andmete alusel teha omapoolse otsingu ning kontrollida ja parandada vead. Mitmed vead võivad tuleneda ka käsikirjalistest dokumentidest valesti väljalugemise ja seega vale nimekuju või kuupäevade andmebaasi sisestamisest.

Ootame tagasisidet ja lisateavet, kui otsing annab järgmised tulemused:

  • platsiaadress (kvartali-rea-platsi number) koosneb osaliselt või täielikult „0"-idest, mis tähendab, et hauaplatsi asukoht ei ole teada;
  • puudub sünni/surmaaeg või on need ilma kuupäevanumbriteta - kuupäevad vajalikud hiljem ülevabariigilise andmebaasiga liitumisel, kus puuduvad kuupäevakohad täidetakse muidu 1.01.-ga (1.jaanuar);
  • sünni- ja/või surmaaeg ei ole õige;
  • nimi ei ole õige;
  • isik ei ole maetud nimetatud hauaplatsile. Siin on võimalikud juhud, kus andmebaasis on nimed, kelle puhul on olnud tegemist sümboolse matusega ehk isik on maetud mujale (maetud Siberisse, jäänud sõtta/teadmata kadunuks ja muud juhud) - andmed saadud hauatähistelt.

Puuduvaid isikuandmeid on Teil võimalik ka ise otsida ja leida. Ajalooarhiivide poolt on rida 18. ja 19.sajandist pärinevaid ajaloolisi säilikuid (kirikuraamatud) internetikeskkonda üles pandud ja on lootust, et 2009.a. lõpuks lisanduvad 20.sajandi alguskümnendite materjalid.

See link on abiks suguvõsauurijatele

Loodame, et olemasolevast Hageri ja Kohila kalmistu andmebaasist on kasu ning koostöös teiega täienevad andmed veelgi. Sellega säilitame praegustele lastele ja nende järeltulijatele võimaluse ka aastate möödudes leida tee oma esivanemate ja sugulaste kalmudele ning aidata neil seeläbi paremini teadvustada iseenese olemise- ja põlvnemislugu.

Kohila kalmistu - Piret Roost telefon 5109168

Hageri kalmistu - Siim Haabma telefon 55560575