Kohila koolituskeskus

Kohila Koolituskeskus on üks veidi omamoodi haridusasutus. Siin ei helistata koolikella, kuid tunnid toimuvad siiski, siin on õpilasteks nii vanad kui ka noored, siin õpitakse kauneid kunste ja tihtipeale peetakse siin nõu, nädalavahetustel toimuvad õppelaagrid ja suviti laste mängulaagrid. Aegajalt tuleb kellelgi uus idee ja siis püütakse see üheskoos ellu viia.

Asume Kohilas Tohisoo mõisas Viljandi mnt 37
telefon/faks 48 33 887
e-posti aadress info(at)tohisoo.edu.ee

Kodulehe aadress http://www.tohisoo.edu.ee
Inga Heamägi, tel 58188568

Kohila Koolituskeskus on omavalitsuse haridusasutus. Õppetöö toimub üleriigilise muusika- ja kunstikoolide õppekavade alusel, mis võimaldab lõpetajatel saada arvestatava ettevalmistuse kunsti- või muusikakõrgkooli astumiseks.

Projekt „Kohila Koolituskeskuse renoveerimine" (kood 2.5.0101.10-0040) on rahastatud Euroopa Liidu Struktuurifondide „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine" toetusmeetmest.