Komisjonid

Volikogu komisjon:
1) selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu küsimused ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) algatab volikogu õigusaktide eelnõusid;
3) annab arvamusi ja võib teha ettepanekuid talle läbivaatamiseks esitatud õigusaktide eelnõude kohta;
4) kontrollib vajadusel volikogu õigusaktide täitmist;
5) teeb volikogu esimehele ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tulevate põhiküsimuste kohta;
6) täidab avaliku halduse ülesandeid ja tegutseb haldusmenetluses haldusorgani nimel volikogu määratud ulatuses.

Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks vallavalitsus, volikogu ja volikogu esimees.

Vallavolikogu komisjonide koosseisud

Revisjonikomisjon:

Jaanus Ernits - esimees

Aarne Suviste

Ingrid Lai

Hillar Kalmet

Eelarvekomisjon:

Allar Haljasorg - esimees

Aarne Suviste

Martin-Erich Torjus

Siim Haabma

Riina Riska

Hille Martisen

Anu Hännikäinen 

Marika Jahilo.

Hariduskomisjon:
Edith Maasik - esimees

Tessi Ilustrumm-Press

Kristina Mägi

Anu Nigesen

Kirsti Solvak

Taili Vahesaar

Inna Laanmets

Reet Kuhlberg

Kaur Heinaru

 

Kultuurikomisjon:

Anu Nigesen - esimees

Kristina Mägi

Meila Sermus-Blomqvist

Martin-Erich Torjus

Henry Tombak

Heinike Reisin

Katrin Reispass

Katrin Kurjama

 

Sotsiaalkomisjon:

Alar Haabma - esimees

Rita Torgo

Mariann Saar

Lea Kõiv

Nelli Talas

Lii Peetsalu

Jaanus Ernits

Taili Vahesaar

Sirje Mett

 

Maakomisjon:

Andrus Saare - esimees

Risto Rumm

Marika Kesa

Tõnu Pärtma

Alar Haabma

Priidu Rõõmus

Laur Laanmets

Ingrid Lai

Hillar Kalmet

Spordikomisjon:

Kaido Mägi - esimees

Leo Hansar

Siim Haabma

Žanna Randmaa

Aavo Kergand

Kaur Heinaru

Aivo Rahu

Enno Põder

Tunnustamiskomisjon:

Jüri Vallsalu (esimees)

Lea Kõiv

Edith Maasik

Inna Laanmets

Ants Markna

Hillar Kalmet

Kalle Talviste

Külade ja turvakomisjon:

Žanna Randmaa (esimees)

Alar Haabma

Mariann Saar

Rita Torgo

Lii Haabma

Rein Kolon

Andres Sari

Sirje Mett

Maire Midri