Koolid

Kohila Gümnaasium http://www.kohila.edu.ee/index.php/et/
Kohila Mõisakool (erakool)  http://kohilamoisakool.ee
MTÜ ÜLOKOOL http://ylokool.com/
Ühingu tegevuse peamine otstarve on koguda, talletada, süstematiseerida, kategoriseerida, analüüsida, sünteesida, toimetada, välja anda ja edendada emeriitprofessor Ülo Vooglaiu loomingut.