Korraldatud jäätmevedu

Alates 01.07.2019 pakub Kohila vallas korraldatud jäätmeveo teenust AS Ragn-Sells.

ÜLDINFO

Teenuse hinnakiri

Teenuse üldinfo

 

Vastavalt jäätmeseadusele toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile kinnisasja omanikele, kelle kinnistul asub suvila, elu- või äriruum või kelle kinnistul toimub elu- või äritegevus.

Kohila valla jäätmehoolduseeskirjaga on ette nähtud, et meie vallas kogutakse ja antakse korraldatud jäätmeveo raames üle 

- segaolmejäätmeid

- vanapaberit

- biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid.

 

 

Korraldatud jäätmeveost erandkorrast vabastamise taotlus
Kinnituskiri jäätmeveo vabastuse pikendamise kohta (UUS!)