Toimetus ja reklaami info

1. jaanuarist  2016 muutuvad ajalehes reklaamide ja kuulutuste hinnad:


1.  Reakuulutuse (kuni 170 tähemärki koos sõnavahedega) ja leinakuulutuse hind on:

eraisikule 8 eurot;
juriidilisele isikule ning füüsilisest isikust ettevõtjale 12 eurot.

2. Reklaamide hinnad vastavalt moodulitele (laius x kõrgus) on järgmised:

      88 x 29 mm =  18 eurot;

                 88 x 58 mm =  35 eurot;

                 88 x 87 mm =  46 eurot;

                 88 x 117 mm = 62 eurot;

               184 x 117 mm = 120 eurot.

3. Juhul, kui kuulutus ei vasta ühelegi punktis 2 toodud mõõdule, arvestatakse reklaami pinna ruutsentimeetri baashinnaks rubriigis „Kuulutused" 0,75 eurot.

4. Tasuta avaldatakse:
     Kohila vallas tasuta toimuvate koolituste kuulutused (mitte suuremad kui 88x58 mm);

     Kohila vallas tasuta toimuvate avalike kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaamid
       ja kuulutused (mitte suuremad kui 88x117mm);

     Kohila vallas tegutsevate ettevõtete töökuulutused reakuulutusena;

     vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaamid ja kuulutused;

     teised reklaamid ja kuulutused vallavalitsuse otsuse alusel.

5. Vallavalitsusel on õigus muuta tasuta avaldatava reklaami või kuulutuse suurust ja teksti ning leheruumi puudumisel avaldada reklaam või kuulutus järgmises lehes või jätta see avaldamata.

6. Korraga tellitud vähemalt kolme korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 10%  ja korraga tellitud vähemalt kaheteistkümne korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 20%. Ametlike teadaannete (teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest) hinnasoodustus on 20%.

Täpsem info ja tellimine:

  • merle.beljaev(at)kohila.ee
  • +372 53 423483