Sotsiaalhoolekandeasutused

Hageri Hooldekodu

Hoolekandeasutus eakatele inimestele
79701 Hageri
Tel. (+372) 483 6180; (+372) 566 99109 (juhataja Urmas Soomere)
e-post: hagerikodu(at)hot.ee

Katikodu Viliveres

Asutus vaimupuudega inimeste toetamiseks
79801 Vilivere
Tel. (+372) 489 7075
e-post: katikodu.juhataja(at)gmail.com

 

Kohila Turvakeskus MTÜ

Vanurite ja erivajadustega inimeste päevakeskus
Vabaduse 1B, 79801 Kohila
Tel. (+372) 483 3731

Pahkla Camphilli Küla SA

Külakogukond intellektipuuetega inimestele
e-post: pahklack(at)hot.ee

kodulehekülg: http://pahklack.org/