3.05.21

 

 

 

Ametikoht

Töökoht

Ehitus- ja planeerimissektor

 

 

Abivallavanem

1

 

Vallaarhitekt

1

 

Planeeringute juhtivspetsialist

1  

Ehitusnõunik

1

 

Ehituskonsultant

1

 

Ehitusspetsialist

1

 

Maanõunik

1

 

Keskkonnanõunik

1

 

Jäätmespetsialist

1

 

Teedespetsialist

1

 

Korrakaitsespetsialist

1

 

Aednik

 

1

Heakorratööline

 

4

Kalmistuvaht

 

2

Teabetoa teenindaja

 

1

Vallakantselei

 

 

Vallasekretär

1

 

Jurist

1

 

Kantselei peaspetsialist

1

 

Sekretär

1

 

Sotsiaalsektor

 

 

Sotsiaalnõunik

1

 

Lastekaitsespetsialist

2  

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tugiisik

 

5

Finantssektor

 

 

Finantsjuht

1

 

Pearaamatupidaja

1

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

 

Vanemraamatupidaja

1

 

Raamatupidaja

 

1

Koristaja

 

1

Vallavanema alluvuses

 

 

Arendusnõunik

1

 

Avalike suhete nõunik

 

1

Kultuurinõunik

1

 

Haridusnõunik

1

 

Logopeed

 

2

Kokku

26

18

 

 

 
Toimetaja: MARION PEEVER