Surma registreerimine

Kohila vallas saab surnud isiku surma registreerida Kohila Vallavalitsuses (Vabaduse 1, Kohila).
E-N 8-17, R-8-15, lõuna 12-13. Info: tel  489 4760 ja e-post: vallavalitsus(at)kohila.ee

Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta:

  • arstlik surmateatis;
  • surnud isiku pass ja/või ID-kaart;
  • avaldaja ID-kaart või pass.

Olulisemad muudatused surma registreerimisel alates 1. juulist 2010:

  • Surmatunnistusi enam ei väljastata, vaid nende asemel on surmatõendid. Lisaks nimetusele on muutunud ka dokumendi vorm.
  • Surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele kirjaliku avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.
  • Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.
  • Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.

Alus: Perekonnaseadus, Perekonnatoimingute seadus