Teede talihooldus

NB! Hea autoomanik! Palun mitte parkida talihoolde perioodiks autot teepeenrale. See takistab lumetõrjet.

 

Tasuta teede talihoolduse saavad vaid Kohila valla sissekirjutusega  ja aastaringselt korraldatud jäätmeveoga liitunud elanikud!

Kohila vallas teeb talihoolde töid 2023. aasta kevadeni lepingu alusel Leonhard Weiss Viater Ehitus AS. Lumetõrjet tehakse  vallale kuuluvatel teedel, lepingu või isikliku kasutusõiguse alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on avalduse alusel vastu võetud vallavalitsuse korraldus talihoolde teostamiseks Kohila Vallavolikogu  18.12.2018 määrusega nr  20 kehtestatud "Kohila valla erateede talihoolduse  kord" alusel.

Lumetõrjet teostatakse vastavalt tee seisunditaseme nõuetele, näiteks Kohila alevis alates 4 kuni 8 cm paksuse lumekihi tekkimisest hiljemalt 12 tunni jooksul ja valdavalt ülejäänud teedel vastavalt 5 kuni 10 cm paksuse lumekihi tekkimisest hiljemalt 24 tunni jooksul. Kõnniteedel, kergliiklusteedel ja parklates teostatakse lumetõrjet 4 cm paksuse lumekihi tekkimisest 8 tunni jooksul.

Talihoolde kaardid

 

Juhendid:

 

Juhul, kui Teil on lumetõrje osas pretensioone, pöörduge tööpäeval kell 8.00-20.00 otse töövõtja poole telefonil 53317777 või e-posti teel hoole(ät)wv.ee. Töövõtja on tänulik kui neile teatakse ka kohati kinni tuisanud teelõigust.

Talihoolde firmaga on mõistlik ühendust võtta pärast seda kui lumekihi paksus on üle 10 cm ja seda ei ole koristatud 24 tunni jooksul.

Riigiteede talihoolde teostamise eest vastutab Rapla maakonnas samuti  Leonhard Weiss Viater Ehitus AS, kelle poole saavad elanikud pöörduda sama kontakti kaudu kui vallateede puhul. Seetõttu on oluline teavitada ka tee või talu nimi, kus on märkusi talihoolduse kohta. Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha.

Kui soovite lumetõrjet teha erateedel või platsidel, mida vald ei hoolda, siis leiate vallavalitsusele antud kontaktidest järgmised teenuseosutajad:

  • Kohila alev – Grafo OÜ, Grigori Dementjev, tel 5340 7471, grafo(at)hot.ee;
  • Kohila alev ja vald – Bestkop OÜ, Aivo Ladoga, tel 5378 5222, info(at)bestkop.ee;
  • Kohila alev – MidiPet OÜ, Kaarel Teeääre, tel 5813 4287, kaarel(at)midipet.ee;
  • Rabivere küla – Ervin Arnik, tel 5621 2244, ervin64(at)gmail.com;
  • Rabivere küla, Kohila vald - Landhe Trade OÜ, Allan Ringo, tel 5163374, allan(at)teeehitus.ee;

Kohila Vallavalitsus ootab omanike avaldusi erateedel tasuta lumetõrje tegemiseks hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks, otsus tehakse Kohila Vallavolikogu  18.12.2018 määrusega nr  20 kehtestatud "Kohila valla erateede talihoolduse  kord" alusel.

Talihoolde avaldusi võtab vastu teedespetsialist Gert Küling, e-post: gert.kuling@kohila.ee, tel  4894 785, 5899 9392.

Isikud, kelle teel tehti varasematel aastatel avalduse alusel vallapoolset talihooldust, ei pea esitama uut avaldust, kuid peavad tagama avalduse rahuldamise eelduseks olevate tingimuste täitmise (vt kord). Vastasel juhul on vallal õigus talihoolde tegemine peatada kuni tingimuste täitmiseni.