Teenetemärk

2020
Tiina Valk

2019
Inna Laanmets

2018
Anneliis Kõiv

2017
Joel-Siimo Põld

2016
Riho Pihlapuu

2015
Ülle Udam

2014
Kalle Talviste

2013
Andrus Saare

2012
Tekstiilikunstnik Ehalill Halliste

2011
Hageri Hooldekodu rajajad ja hoidjad Margit Soomere ja Urmas Soomere

2010
Pahkla Camphilli küla elu korraldaja ja terapeut Katarina Ursula Seeherr

2009
Ühiskonnateadlane ja kogukonna eestvedaja Ülo Vooglaid

2008
Teenetemärk nr 1 - vaimupuuudega inimeste inimväärse elu eest seisja Ester Laus