Tööpakkumised

Kohila vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma

FINANTSJUHTI

Finantsjuhina on sinu vastutusvaldkonnaks Kohila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantstegevuse suunamine ja koordineerimine ning vara ja rahaliste vahendite optimaalse kasutamise planeerimine läbi sinu koostatud ning volikogu poolt kinnitatud eelarve. Sa omad ülevaadet ja kontrolli eelarve täitmise üle ning nõustad vallavalitsuse teenistujaid ja hallatavate asutuste juhte finantsküsimustes. Erinevate raamatupidamisaruannete koostamise protsesside juhtimine on sinu jaoks loomulik tegevus ja sa oled võimeline aruandeid ise koostama. Finantside juhtimise kõrval oled sa ka hea meeskonnajuht ning saad seda näidata Kohila Vallavalitsuse finantssektori juhtimisel. Sina oled vallavalitsuse esimene kontakt suhtlusel pankade ja audiitoritega.

 

Oled sobiv kandidaat, kui vastad avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele ja sul on:

 • kõrgharidus (soovituslikult magistrikraad) ning väga head raamatupidamise ja finantsalased teadmised;
 • eelnev töökogemus finantsjuhi või pearaamatupidajana (soovitatavalt avalikus sektoris ja vähemalt 2 aastat);
 • varasem kogemus erinevate raamatupidamisprogrammidega töötamisel;
 • tahe panustada kohaliku omavalitsuse finantsvaldkonna arengusse;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • väga hea planeerimis-ja analüüsivõime, oled täpne, kohusetundlik ning algatusvõimeline.

 

Meie meeskonnaga liitudes pakume sulle:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
 • konkurentsivõimelist palka mis jääb peale katseaega IV palgagruppi;
 • võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • võimalust kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi.
 • erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi.

 

Kandideerimiseks esita palun oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 12.08.2020 aadressile vallavalitsus@kohila.ee või Vabaduse 1, Kohila 79804.

Tööle asumise aeg: 01.10.2020

Lisainformatsioon: kantselei peaspetsialist Marion Peever, marion.peever@kohila.ee, 53076359, 4894790

_______________________________

Sutlema Lasteaed Linnupesa

Ootab oma meeskonda eripedagoogi (koormus 0,4).

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase, oled positiivse ellusuhtumisega, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimega.

Kandideerimisavaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 29. juuniks 2020.a. aadressil linnupesa@kohila.ee .

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Lisainfo tel 483 6145, 5556 0094.

_________________________________________________________________

Tööpakkumine õpetaja assistendile

Kohila Lasteaed Männi ootab oma rõõmsasse ja sõbralikku kollektiivi uusi ÕPETAJA ASSISTENTE.

Kui Sulle meeldib töötada lastega, nendega koos mängida ning õpetada neile olulisi oskusi elus hakkama saamiseks, oled julge ja loov ning armastad puhtust,  siis oled oodatud meie lasteaeda tööle! Kasuks tuleb eelnev  töökogemus lastega ning koostöö oskus.

Kandideerimiseks palume esitada:  kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri  30. juuniks 2020 direktor.manni@kohila.edu.ee või aadressil Tööstuse 3, 79804 Kohila.

Tööleasumise aeg: august 2020

Lisainfo Ragne Pesur, tel 55 56 0048  

_________________________

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast ja Raplamaa parim koolilõuna;

 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust

 ootab just sind oma kasvavasse kooliperre

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA (HEV) ÕPILASTE ÕPPE KOORDINEERIJA

Vajalikud teadmised eripedagoogikast või sotsiaalpedagoogilise töö kogemus, väga hea suhtlemise oskus, süsteemsus, järjepidevus. Soov koordineerida tugistruktuuri üksuse tööd ning pakkuda läbi koordineerimise HEV õpilastele ja nende peredele tuge.

ASENDUSÕPETAJA

Nõutav õpetaja kvalifikatsioon, täpsus, väga hea koostööoskus ja loovus. 

ÕPETAJA ABI

Keskharidus, empaatiavõime, hea pingetaluvus, koostööoskus, arvuti kasutamise oskus, täpsus, loovus ning soov õppida ja täiendada ennast pedagoogika valdkonnas.

et koos luua parimat tulevikku, mis algab täna!

Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila, Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee

Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil kirsti.solvak@kohila.edu.ee.

___________________________________________________________________________________