Pakkumiskutse Kohila valla Vilivere tee I etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks.

15.07.2019  

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Villu Karu tel 5556 0069

Objekt: Kohila Vilivere tee 1 etapi  rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks

Asukoht: Kohila vald, Vilivere tee ( Vetuka tee kuni Kiisa teeni)

Tööde kirjeldus:  Kohila  valla Vilivere tee I etapi  rekonstrueerimise (Riigihange „ Kohila valla Vilivere tee rekonstrueerimise I etapi viitenumber 211010) omanikujärelevalve teostamine.  Töökoosolekute läbiviimine vähemalt iga 2 nädala jooksul, omanikujärelevalvel esitada iga 2  nädala jooksul objekti kohapealse ülevaatuse kohta lühikokkuvõtte ja igakuiselt  tööprotsessi kohta kuuaruande.

Eeldatav teenuse osutamise periood: vastavalt ehituslepingu sõlmimisele  3 kalendrikuu jooksul.

Pakkujal esitada teenuse ühe kalendrikuu maksumus ja kogu omanikujärelevalve maksumus. Kui ehitustööd peaksid toimuma pikema aja jooksul kui kolm kuud, siis pikendatakse lepingut konkreetse aja osas, kui ehitustööd toimuvad. Dokumentatsiooni läbivaatamine ja kokkuvõtete koostamine kuuluvad ehitusperioodi hulka.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim (kalendrikuu) hind. Pakkuja viimase kolme majandusaasta  (2016 – 2018) netokäive  avalikult kasutavate teede teehoiutööde ehitusjärelevalve  osas peab olema vähemalt 30 000 EUR iga aasta kohta.

Kvalifitseerimine  tingimuseks on vastava teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusloa olemasolu ja/või sama pädevusega kutsetunnistus ning vähemalt 5 aastane töökogemus omanikujärelevalve teostamise valdkonnas, esitada referents objektide loetelu. Referents objektide juures esitada tööde omanikujärelevalve maksumused ja Tellija kontaktandmed (e-post, telefonid). Korrektse referentsobjektide loetelu puudumine on kvalifitseerimata jätmise aluseks.

Hinnapakkumine palun esitada hiljemalt 12.08.2017 kella 11.00 Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee

Kalver Künnapuu

Ehitusnõunik

tel. 55560080