Jõe tänava põhiprojekti koostamise pakkumiskutse

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, Kohila alev, 79804

kontaktisikud: Karl - Kristjan Suits Tel 58 999 392,

Jõe tänava sõidutee ning kergliiklustee projekteerimise eesmärgiks on muuta ohutumaks ja sujuvamaks praegust liiklussituatsiooni nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele. Täna puudub projekteeritavas lõigus kergliiklustee. Eesmärgiks on rajada asfalteeritud kergliiklustee ning vahetada välja olemasolev deformeerunud sõidutee katend.

Asukoht: Jõe tänav, Kohila alev

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus.

Töövõtjal esitada detailne mahutabel materjali- ja tööloenditega, mille alusel minnakse ehitushankesse. Töövõtja täidab mahutabelid valemitega, et Ehitaja saaks mahutabeli sisestamisel koostada pakkumise. Projekt esitada tellijale tutvumiseks kuupäevaks 22.01.2021, ning projekteerimistööd peavad lõppenud olema ja üle antud koos ehitusloa ja kooskõlastustega kuupäevaks 05.03.2021.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja akti esitamisel. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele.

Lähteülesanne:

  1. Ehitusloa taotlemine Kohila Vallavalitsusest
  2. Uue põhiprojekti koostamine skeemil näidatud asukohas ( PDF fail lisas )
  3. Kõiksugu kooskõlastuste taotlemine
  4. 2 kihilise asfaldi rajamine sõiduteele (täna eelnevas põhiprojektis 1- kihiline)
  5. Mahuloendi koostamine parandatud mahtudega
  6. Vana teega kokkuviimine
  7. Rajatava jalgtee katendiks saab olema asfaltbetoon
  8. Võimalikud jooksvad tööd, mida pakkumiskutses ette ei osanud näha

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 09.10.2020 kella 10.00 Kohila Vallavalitsusse aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: Karl-Kristjan.Suits@kohila.ee

 

Lisad:

  1. Eelnev põhiprojekt asub lingil: https://kohilavv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karl-kristjan_suits_kohila_ee/EgVZvJcoMe5IgLWamZnsNSQB_bxHpcEaNjMBiZinVHDsjw?e=Y3QchI
  2. Lähteülesanne