KOHILA GÜMNAASIUMI KOOLIPUHVETI TEENUSE PAKKUMUSKUTSE


TINGIMUSED
1. Teenuse sisuks on Kohila gümnaasiumi vaheehitises koolipuhveti pidamine
koolipäevadel ajavahemikus 9.00-16.00
2. Teenuse pakkuja on kohustatud menüü koostamisel järgima järgnevaid
dokumente: „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja
koolis" ning "Juhend lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava
toidu kohta".
3. Teenuse pakkumise periood kestab 28.10.2019 kuni 22.06.2020.
4. Teenuse pakkujal on õigus pakkuda teenust ka väljaspool koolipäevi
koolimajas toimuvate ürituste ajal.
5. Toodete presenteerimise, hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikud tingimused
loob teenusepakkuja. Müügilett paigaldatakse kooli poolt.
6. Kohapeal toidu valmistamiseks tingimused puuduvad.
7. Koolipuhveti valik peab sisaldama kaasa ostetavat tervislikku einevõileiba,
jooki ning puu- või juurvilja.
8. Palume pakkumuse esitajal läbi mõelda ja lühidalt kirjeldada, kuidas kooli
puhvet toetab keskkonnahoidliku kooli kontseptsiooni.
9. Pakkumuse esitamise nõudeks on olemasolevate tingimustega ja ruumi
võimalustega tutvumine kohapeal enne pakkumuse esitamist.
10.Pakkumus peab sisaldama menüüd koos hindadega, kus on toodud välja toote
hind ja kilo hind.
11.Valiku kriteeriumid: hind ja menüü vastavus punktis 2 toodud nõuetele,
keskkonnahoidlik kontseptsioon.
12.Nõuetele vastava pakkumuse seast teeb valiku kooli poolt moodustatud
komisjon. Komisjonile peab pakkumuse esitaja tooma kokku lepitud ajaks
pimetestmiseks menüüst oma köögis valmistatud tooted.
13.Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.10.2019 kell 16.00.
14.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil

kohila@kohila.edu.ee.
15.Küsimuste tekkimisel vastab Kohila gümnaasiumi direktor Kirsti Solvak
(kirsti.solvak@kohila.edu.ee).