« Tagasi

Kohila Gümnaasiumi turvateenuse hinnapakkumuse päring

 

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila vallas Kooli tn 1 Kohila Gümnaasiumi territooriumil turvateenuse osutamiseks.

Pakkumuse tingimused ja tööülesanded:

  1. Koolipäeva jooksul kell 8.30-16.30 ringkäikude tegemine kooli territooriumil (soojal ajal ka õues).
  2. Turvaruumis kaamerate jälgimine.
  3. Külaliste suunamine ja juhendamine koolimajas.
  4. ATS häiresignaalidele reageerimine.
  5. Kooli sisekorraeeskirjade järgimise tagamine, vajadusel koos õpetajaga turvakontrolli teostamine (kotikontroll, et pole keelatud esemeid, konfliktsituatsiooni lahendamine);
  6. Õpilaste saatmine sotsiaalpedagoogi juurde (kui nad on tunnist välja saadetud);

Nõuded pakkujale:

- Turvateenuse leping sõlmitakse kaheks õppeaastaks õppetöö ajal (175 päeva õppeaastas). Turvateenust ei osutata koolivaheaegadel.

- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: tellija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

- Pakkumuse hind peab sisaldama kõiki teenuse kvaliteetseks osutamiseks vajalikke kulusid.

- Küsimuste korral vastab haldusjuht Märt Mäesalu (mart.maesalu@kohila.edu.ee, tel 5523372).

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kohila@kohila.edu.ee hiljemalt 14.05.2019.

Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.