« Tagasi

Kohila Vallavalitsus viib ajavahemikul november 2020 - märts 2021 koostöös Tervise Arengu Instituudiga läbi vanemlusprogrammi nimega ''Imelised aastad

 Tegu on 4-kuulise programmiga vanematele, vanavanematele või teistele last kasvatavatele isikutele, mille eesmärgiks on toetada positiivset vanemlust. Vanemlusprogramm sobib 2 - 8-aastaste laste vanematele, kellel on tekkinud küsimusi seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega (nt. kohatine agressiivsus, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.) ning soovivad omandada uusi toimetulekuoskuseid. 

Varasemad uuringud näitavad, et ''imeliste aastate'' koolitusprogrammi järgselt paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, suhtlemis - ja enesekehtestamiseoskused ning väheneb stressi tase. Ühtlasi kinnitavad uuringutulemused laste sotsiaalsete oskuste positiivset arengut, konfliktilahenduse oskust ning positiivseid suhteid eakaaslastega. Pikemas perspektiivis väheneb uuringutulemuste põhjal laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine. 

Kohila valla koolitusgrupp alustab 05.11.2020. Grupis osaleb kuni 14 vanemat (ühest perest eelistatult nii ema kui isa; osaleda võivad ka vanavanemad või teised last kasvatavad isikud). Koolituse vältel on tagatud lastehoid ning toitlustus. Koolitus kestab 16 nädalat ning toimub kord nädalas neljapäeviti. Koolitus on lapsevanematele tasuta. 

Hea lapsevanem! Koolitusele registreerimiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Kohila valla lastekaitsespetsialisti Maris Uutmaga (4894795, 55527661, maris.uutma@kohila.ee).''