« Tagasi

Pakkumiskutse Kohila, Side tn pikendamise tee ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks.

12.07.2019

                                   

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Villu Karu tel 5556 0069

Objekt: Kohila, Side tn ja Posti tänava ristmiku rekonstrueerimise tööde omanikujärelevalve teostamiseks

Asukoht: Kohila vald, Side tn, Side tn ja Posti tn ristmik

Tööde kirjeldus:  Kohila  Side tn  pikenduse, Side tn ja Posti tänava ristmiku rekonstrueerimise tööde  (Riigihange „ Kohila alevi  Side tn pikenduse ehitamine koos Posti tn ristmiku ja tänavavalgustusega viitenumber 211010) omanikujärelevalve.  Töökoosolekute läbiviimine vähemalt iga 2 nädala jooksul või vastavalt kokkuleppele Tellija ja Töövõtjaga, omanikujärelevalve  esitama iga 2  nädala jooksul objekti kohapealse ülevaatuse kohta lühikokkuvõtte ja igakuiselt  tööprotsessi kohta kuuaruande.

Eeldatav teenuse osutamise periood: vastavalt ehituslepingu sõlmimisele  3 kalendrikuu jooksul.

Pakkujal esitada teenuse ühe kalendrikuu maksumus ja kogu omanikujärelevalve maksumus. Kui ehitustööd peaksid toimuma pikema aja jooksul kui kolm kuud, siis pikendatakse lepingut konkreetse aja osas, kui ehitustööd toimuvad. Dokumentatsiooni läbivaatamine ja kokkuvõtete koostamine kuuluvad ehitusperioodi hulka.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim (kalendrikuu) hind. Pakkuja viimase kolme majandusaasta  (2016 – 2018) netokäive  avalikult kasutavate teede teehoiutööde ehitusjärelevalve  osas peab olema vähemalt 30 000 EUR iga aasta kohta.

Kvalifitseerimine  tingimuseks on vastava teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusloa olemasolu ja/või sama pädevusega kutsetunnistus ning vähemalt 5 aastane töökogemus omanikujärelevalve teostamise valdkonnas, esitada referents objektide loetelu. Referents objektide juures esitada tööde omanikujärelevalve maksumused ja Tellija kontaktandmed (e-post, telefonid). Korrektse referentsobjektide loetelu puudumine on kvalifitseerimata jätmise aluseks.

Hinnapakkumine palun esitada hiljemalt 12.08.2017 kella 10.00 Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee

Kalver Künnapuu

Ehitusnõunik

tel. 55560080