Pakkumiskutse Triinu ja Taavi päevahoiu kanalisatsioonitorustiku õhutuse ehitamiseks

Pakkumiskutse Triinu ja Taavi päevahoiu kanalisatsioonitorustiku õhutuse ehitamiseks

Tellija

Kohila Vallavalitsus

Vabaduse 1, 79804 Kohila

reg.kood 75018851

Kontaktisik

keskkonnanõunik Nele Leitaru

telefon 5556 0084

e-post nele.leitaru@kohila.ee

Objekt

Objektiks on Viljandi mnt 9, Kohila alev, Kohila vald (katastritunnus 31801:023:0010) asuv hoone, milles tegutseb Triinu ja Taavi päevahoid (Teiemeie OÜ).

2018. a lõpul liideti Viljandi mnt 9 asuv hoone ühiskanalisatsiooniga. Pärast kanalisatsioonitrassiga liitumist levib hoones igapäevaselt reoveelõhn.

Probleemi lahendamiseks paigaldati 2019. a kevadel hoone 2. korruse kanalisatsioonitorustikule vaakumklapp, mis olukorda siiski ei parandanud.

Lõhnaprobleemi lahendamiseks on vajalik kanalisatsioonitorustiku õhutuse väljaehitamine.

Tööde kirjeldus

Viljandi mnt 9 asuva hoone kanalisatsioonitorustiku õhutuse läbiviigu ehitamine läbi katuse. Tööd hõlmavad nii toru- kui ka hilisemaid katuse taastamistöid.

Tööde teostamise periood

Kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 01.04.2020

 

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Tasumine teostatud tööde eest toimub pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist esitatud pakkumise alusel.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 29.10.2019  kella 10.00-ks  Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr. 18 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-postile nele.leitaru@kohila.ee .