« Tagasi

Pakkumuskutse Kohila valla Männi lasteaia torustike ehitustööde järgsete viimistlustööde teostamiseks.

12.06.2019

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Ragne Pesur  tel 5556 0048

Objekt: Männi lasteaed, Kohila

Asukoht: Tööstuse 3  Kohila 79804 Raplamaa

Tööde kirjeldus: Männi lasteaias teostatakse rekonstrueerimise käigus vee, kütte-, ventilatsiooni ja katuse sademevee torustike vahetust. Torustike vahetusega teostatakse vaid esmane viimistlemine ja torustikud jäävad lakke – seinale katmata, seinad osaliselt viimistletud.

Vajalik teostada täiendav Männi lasteaia ruumide viimistlustööd, sh  põrandate, seinte ja lagede viimistlustööd. Vajalik ehitada välja valgustus ja ripplaed vastavalt Lisa 1 Männi lasteaia viimistlustööde mahuloend 12.06.2019. Värvitoonid  kooskõlastada Männi lasteaia haldajatega  (Katri Pajumets ja Ragne Pesur).

Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele. Enne pakkumise esitamist vajalik teostada kohapealne ülevaatus haldaja esindajatega.  

Tööde teostamise periood: 22.07.2019 - 30.08.2019

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind ja tähtaegadest kinnipidamise  kinnitus. Pakkuja peab esitama elektritööde, küttetorustike, veetorustike  ja ventilatsiooni tööde MTR -i ja vastava valdkonna eest vastutavate isikute kutsetunnistused.  Tähtaja ületamisel on Tellijal õigus akteerimisel kinni pidada iga kalendripäeva eest kuni 1% lepingu maksumusest. Pakkumise esitamisel tuua ära  referentstööd koos Tellija koordinaatidega ja kohapealse ülevaatuse kinnitus.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja täitedokumentatsiooni esitamisel. 

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 20.06.2019 kella 9.00 Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr 17 aadressil Vabaduse 1  Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee

Lisa1

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel. 5556 0080