Veel teenuseid

Psühholoog

Kohila valla psühholoog-nõustaja on Eha Sepping, tel 562 34428

Logopeed

Kohila Gümnaasiumis töötab logopeed Leili Kannike ja tegeleb seal õppivate lastega. Koolieelikute vajadus logopeediliste teenuste järgi selgitatakse välja lasteaias ning vajadusel suunatakse laps vastavale teenusele.

Tugiisikuteenus

Kohila vallas määratakse vajadusel erivajadusega lapsele tugiisik, kelle tööülesanneteks on lapse juhendamine ja suunamine käitumisreeglite omandamisel ning kollektiivis käitumisel ja õppimisel.

Sotsiaaleluruumi üürileandmine

Sotsiaaleluruumi võivad taotleda Kohila valla elanikeregistris olevad isikud vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele nr 33, 30.09.2003. Sotsiaaleluruum antakse isikule üürile tähtajaliselt. Täpsem info: Sotsiaalnõunik Väino Maasalu , tel. 4894788

Seenioride päevakeskus

Kohila alevis, vanas vallamajas asub seenioride päevakeskus, kus on võimalik korraldada kokkusaamisi, läbi viia huvitegevusi, juua tass teed, lugeda ajalehti-ajakirju. MTÜ Kohila Turvakeskuse ettevõtmisel töötab esmaspäevast laupäevani kasutatud riiete ja tööstuskaupade müügipunkt, millest saadud vahenditega töötab päevakeskuses neljapäeviti supiköök ja laupäeviti kohvikuring. Neil, kes soovivad supiköögist süüa saada, tuleb see eelnevalt Vallavalitsuse sotsiaalnõunikuga kokku leppida. Aadress: Vabaduse 1b, Kohila.  Külades toimivad kohalikud teabetoad piirkondliku kokkusaamiskohana nii eakatele kui ka lastele.

Transporditeenus

Kohila vallavalitsus osutab eakatele ning erivajadustega isikutele transporditeenust. Vastavalt Kohila Vallavalitsuse korraldusele tasub sõiduki kasutaja 13 senti/km eest. Auto ettetellimine tel. 55560087 Rein Kolon.

Tasuta koolitused töötutele

Info koolituste kohta Kohila Koolituskeskuse lingi all