05.märts Rapla  Keskraamatukogu saalis algusega 16.00 07.märts Kohila  Raamatukogus algusega 16.00 08.märts Märjamaa  Rahvamaja õppeklassis algusega 16.00 ...

LEADER meede 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" infopäevad tulekul

05.märts Rapla  Keskraamatukogu saalis algusega 16.00 07.märts Kohila  Raamatukogus algusega 16.00 08.märts Märjamaa  Rahvamaja õppeklassis algusega 16.00 ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.03.2018. Täpsemat...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.03.2018. Täpsemat...

Palume pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile  khk@kohila.edu.ee  hiljemalt 21.02.2018. Pakkumuse koostamise aluseks on  kooli poolt planeeritavate sõitude...

Kohila Gümnaasium (Kooli 1, Kohila, Raplamaa, Eesti) kuulutab välja projekti taotluse 14415 „Kohila Gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019. õppeaastal“ tarbeks bussitranspordi lihthanke.

Palume pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile  khk@kohila.edu.ee  hiljemalt 21.02.2018. Pakkumuse koostamise aluseks on  kooli poolt planeeritavate sõitude...

  Antud toetusmeetme kaudu rahastatakse avalikus kasutuse olevate ehitiste (hooned, rajatised)  projekteerimist, ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist (remonti) ning...

LEADER meetme 1 „Kogukondade investeeringud" infotund 15.veebruaril 2018 kell 16.00 Kohila raamatukogus

  Antud toetusmeetme kaudu rahastatakse avalikus kasutuse olevate ehitiste (hooned, rajatised)  projekteerimist, ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist (remonti) ning...

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg-le 1 ja §-le 42 on koostatud  Kohila ja Rapla valla jäätmekava aastateks 2018–2022 . Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda,...

Kohila ja Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022 eelnõu avalik väljapanek

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg-le 1 ja §-le 42 on koostatud  Kohila ja Rapla valla jäätmekava aastateks 2018–2022 . Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda,...

Kohila Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 239 „Detailplaneeringu kehtestamine" on kehtestatud gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneering. Koolimaja juurdeehitus, mis kevadel alguse...

KOOLI TÄNAVA AADRESSIDE MUUDATUSED

Kohila Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 239 „Detailplaneeringu kehtestamine" on kehtestatud gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneering. Koolimaja juurdeehitus, mis kevadel alguse...

6. veebruaril vastuvõttu ei toimu.
Raplamaa Partnerluskogu meetmete taotlusvoorud  2018.a on järgmised   Meede Kogukonna investeeringud   (varasem nimetus strateegia järgi Elukeskkonna parendamine ja...

2018.a LEADER programmi toetusmeetmetesse taotluste esitamise tähtaeg läheneb

Raplamaa Partnerluskogu meetmete taotlusvoorud  2018.a on järgmised   Meede Kogukonna investeeringud   (varasem nimetus strateegia järgi Elukeskkonna parendamine ja...

PÄEVAKORD 1.Vallavanema informatsioon 2.Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 muutmine 3.Kohustuste võtmine. Gümnaasiumi...

Kohila valla volikogu järgmine istung toimub 30.01.2018 kell 16.00 Kohila koolituskeskuses Tohisool

PÄEVAKORD 1.Vallavanema informatsioon 2.Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 muutmine 3.Kohustuste võtmine. Gümnaasiumi...

24. jaanuari õhtul kogunesid kultuuritöötajad üle Eesti Vändra kultuurimajja, kus toimus Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustusüritus Kaheksakand 2017. Toimus uhke kontsert ning...

Kohila valla tublid tegijad said tunnustatud Kaheksakand 2017 tänuüritusel

24. jaanuari õhtul kogunesid kultuuritöötajad üle Eesti Vändra kultuurimajja, kus toimus Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustusüritus Kaheksakand 2017. Toimus uhke kontsert ning...

Herkki Olo Olen Kohila valla arendusnõunik alates 2. jaanuarist 2018. Minu töö peamisteks märksõnadeks on valla arengudokumendid, rahataotlused erinevatest Eesti ja välismaa...

SAAME TUTTAVAKS: UUED TÖÖTAJAD KOHILA VALLAVALITSUSES

Herkki Olo Olen Kohila valla arendusnõunik alates 2. jaanuarist 2018. Minu töö peamisteks märksõnadeks on valla arengudokumendid, rahataotlused erinevatest Eesti ja välismaa...

2017. aasta suvel avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" esitatud 50 taotluse hulgas oli ka Kohila Gümnaasiumi taotlus....

Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori rajamine

2017. aasta suvel avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" esitatud 50 taotluse hulgas oli ka Kohila Gümnaasiumi taotlus....

Peamised tööülesanded: -        lugejateenindus ja lugejate infopäringutele vastamine; -        lugejate arvutialane...

Kohila raamatukogu võtab tööle vanemraamatukoguhoidja (1,0 koormusega)

Peamised tööülesanded: -        lugejateenindus ja lugejate infopäringutele vastamine; -        lugejate arvutialane...

AS Infragate Eesti täidab Kohila Maja OÜ'ga sõlmitud riigihanke nr 191195 lepingut „Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" – projekteerimistööde I etapp", mille...

Vilivere projekteerimine- mõõdistamine

AS Infragate Eesti täidab Kohila Maja OÜ'ga sõlmitud riigihanke nr 191195 lepingut „Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" – projekteerimistööde I etapp", mille...

Kohila Avatud Noortekeskus võtab tööle 0,5 kohaga noorsootöötaja (tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). Kohila Avatud Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest...

TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE

Kohila Avatud Noortekeskus võtab tööle 0,5 kohaga noorsootöötaja (tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). Kohila Avatud Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest...

Hageri muuseum ootab alates veebruarikuust seoses struktuurimuudatustega oma kollektiivi infojuhti - pedagoogi koormusega 0,8, tööülesanneteks on muuseumi välis- ja sisekommunikatsiooni...

Muuseum ootab oma kollektiivi infojuhti-pedagoogi

Hageri muuseum ootab alates veebruarikuust seoses struktuurimuudatustega oma kollektiivi infojuhti - pedagoogi koormusega 0,8, tööülesanneteks on muuseumi välis- ja sisekommunikatsiooni...

Projekti „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele" eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks....

Koolitus puuetega inimestele - infopäev juba 8. jaanuaril

Projekti „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele" eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks....

Päevakord: Vallavanema informatsioon. Ülevaade haridusküsimustest Kohalike teede, avalikuks kasutamiseks määratud erateede ja avalikuks kasutamiseks määramata erateede, nimekirja...

Kohila vallavolikogu istung toimub 27.12 kell 16.00 Kohila koolituskeskuses

Päevakord: Vallavanema informatsioon. Ülevaade haridusküsimustest Kohalike teede, avalikuks kasutamiseks määratud erateede ja avalikuks kasutamiseks määramata erateede, nimekirja...

Maakonna turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna turvalisuse- ja rahvatervise alaste tegevuste ühine kavandamine, eestvedamine ja...

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT võtab seoses tegevuse laienemisega tööle MAAKONNA TURVALISUSE- JA RAHVATERVISE SPETSIALISTI

Maakonna turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna turvalisuse- ja rahvatervise alaste tegevuste ühine kavandamine, eestvedamine ja...

Kultuuri- ja haridusspetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna kultuurivõrgustiku alase koostöö korraldamine; osalemine kultuuri- ja haridusvaldkondade...

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT võtab seoses tegevuse laienemisega tööle KULTUURI- JA HARIDUSSPETSIALISTI

Kultuuri- ja haridusspetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna kultuurivõrgustiku alase koostöö korraldamine; osalemine kultuuri- ja haridusvaldkondade...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5