Uudised ja teated

« Tagasi

Pakkumiskutse: Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine

Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine 
 
Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851
Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel.48 94 760,
kontaktisikud: Kalver Künnapuu ja Rein Ailt  tel 5556 0085
 
Ülesanne: Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine tehnilise projekti (teeprojekt) staadiumis
Alus: Projekteerimistingimused,
Liiva-Hagudi raudtee ballastipuhastus Vilivere raudteeülesõidukoha asendiplaan. TP  Sweco Projekt töö nr AS-1515,
Majandus- ja Taristuministri 05.08.2015 määrusega nr 106 kinnitatud Maanteede projekteerimisnormid p 5.4.
Majandus- ja Taristuministri 02.07.2015 määrus nr 82 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded.
Töövõtja võib kasutada Kohila valla poolt esitatud geodeetilist alusplaani.  
    
Projekti üleandmise tähtaeg: 30  aprill 2017 a.                                         
Parima pakkumise aluseks on soodsaim hind.
 
Hinnapakkumine esitada hiljemalt 27.01.2017  Kohila  Vallavalitsusse   kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või saata e-postiga : kalver.kunnapuu@kohila.ee
 
Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel 5556 0080