Uudised ja teated

Pakkumiskutse 24.04.2017   Kohila valla  Kohila Koolituskeskuse (Tohisoo mõis) siseruumide remonditööde teostamiseks Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 ...

Pakkumiskutse Kohila Kohila Koolituskeskuse siseruumide remondiks

Pakkumiskutse 24.04.2017   Kohila valla  Kohila Koolituskeskuse (Tohisoo mõis) siseruumide remonditööde teostamiseks Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 ...

Pakkumiskutse (korduv)  21.04.2017   Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde  teostamiseks Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1,...

Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde teostamiseks

Pakkumiskutse (korduv)  21.04.2017   Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde  teostamiseks Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1,...

Kohila valla Prillimäe lasteaia Põnnipere piirdeaia rekonstrueerimine Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760 kontaktisik:...

Pakkumiskutse Prillimäe lasteaia Põnnipere piirdeaia rekonstrueerimiseks

Kohila valla Prillimäe lasteaia Põnnipere piirdeaia rekonstrueerimine Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760 kontaktisik:...

Päevakord: 1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner   2. Arvamuse andmine OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Loone...

Kohila vallavolikogu istung toimub 25. aprillil kl 16 Tohisool

Päevakord: 1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner   2. Arvamuse andmine OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Loone...

ID-kaardi taotlust saab esitada  19. mail  kell  10.00-12.00 Kohila vallamajas, Vabaduse 1 . Passi Kohilas, taotleda ei saa, sest selleks on vaja minna Rapla teenindusse...

Kohilas saab taas ID-kaarti taotleda

ID-kaardi taotlust saab esitada  19. mail  kell  10.00-12.00 Kohila vallamajas, Vabaduse 1 . Passi Kohilas, taotleda ei saa, sest selleks on vaja minna Rapla teenindusse...

Vt Riihangete registrist
Kaitsevägi viib ajavahemikul 18.-19.04.2017 läbi Pahkla harjutusväljal (kinnistu omanik KL Rapla malev) väliharjutuse, kus ei kasutata imitatsioonivahendeid. Kontaktisik: Riho Salumäe ...

Kaitseväe väliharjutus 18.-19. aprillil Pahkla harjutusväljakul

Kaitsevägi viib ajavahemikul 18.-19.04.2017 läbi Pahkla harjutusväljal (kinnistu omanik KL Rapla malev) väliharjutuse, kus ei kasutata imitatsioonivahendeid. Kontaktisik: Riho Salumäe ...

Pakkumiskutse 17.04.2017   Kohila valla Hageri Rahvamaja saali põranda  remonditööde teostamiseks   Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 ...

Pakkumiskutse Hageri Rahvamaja saali põranda remonditööde teostamiseks

Pakkumiskutse 17.04.2017   Kohila valla Hageri Rahvamaja saali põranda  remonditööde teostamiseks   Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 ...

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini. Nagu tavaliselt moodustavad õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva õhuväe. Plaani...

Suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini. Nagu tavaliselt moodustavad õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva õhuväe. Plaani...

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumist Kohila vallateede ääres (kokku 245,6 km) olevate liiklusmärkide üksikute komplektide paigaldamiseks ja hooldamiseks perioodil 18.04.-31.12.2018....

Liiklusmärkide paigaldus ja hooldamine

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumist Kohila vallateede ääres (kokku 245,6 km) olevate liiklusmärkide üksikute komplektide paigaldamiseks ja hooldamiseks perioodil 18.04.-31.12.2018....

Kogu info Kohila Õpilasmaleva kohta leiad siit:  https://kohila.kovtp.ee/et/kohila-avatud-noortekeskus Kohila Õpilasmalev 2017 on noori ühendav suvine töömalev, mis toimub 8.-21. juuni...

10. aprillil 2017 algab registreerimine Kohila Õpilasmalevasse!

Kogu info Kohila Õpilasmaleva kohta leiad siit:  https://kohila.kovtp.ee/et/kohila-avatud-noortekeskus Kohila Õpilasmalev 2017 on noori ühendav suvine töömalev, mis toimub 8.-21. juuni...

Keskkonnaamet teavitab teid keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lg 1 alusel õhusaasteloa taotlusest aadressil Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond, 79745.  Taotletava loaga...

Õhusaasteloa taotlusest teavitamine

Keskkonnaamet teavitab teid keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lg 1 alusel õhusaasteloa taotlusest aadressil Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond, 79745.  Taotletava loaga...

ID-kaardi taotlust saab esitada 19. mail kell 10.00-12.00 Kohila vallamajas, Vabaduse 1 . Passi Kohilas, taotleda ei saa, sest selleks on vaja minna Rapla teenindusse ja anda sõrmejäljed....

KOHILAS SAAB TAAS ID- KAARTI TAOTLEDA

ID-kaardi taotlust saab esitada 19. mail kell 10.00-12.00 Kohila vallamajas, Vabaduse 1 . Passi Kohilas, taotleda ei saa, sest selleks on vaja minna Rapla teenindusse ja anda sõrmejäljed....

Kaitseliidu kool viib 8.-9. aprillil Pahkla harjutusväljal (kinnistu omanik Rapla malev) läbi õppuse. Imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppuse kestvus 8. aprillist kl 18.00 - 9. aprillini kl...

8.-9. aprillil kaitseliidu õppus Pahkla harjutusväljakul

Kaitseliidu kool viib 8.-9. aprillil Pahkla harjutusväljal (kinnistu omanik Rapla malev) läbi õppuse. Imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppuse kestvus 8. aprillist kl 18.00 - 9. aprillini kl...

Pakkumiskutse Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde  teostamiseks 30.03.2017 Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760 ...

Pakkumiskutse Sipsiku lasteaia remonditööde teostamiseks

Pakkumiskutse Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde  teostamiseks 30.03.2017 Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760 ...

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2017. a rakenduskava meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtaeg on 2. mai kell 23.55   Meede 2: toetatakse  ettevõtlusega seotud...

LEADER programmi 2017 aasta viimased taotlusvoorud avanevad kohe!

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2017. a rakenduskava meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtaeg on 2. mai kell 23.55   Meede 2: toetatakse  ettevõtlusega seotud...

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud...

Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ on avalikustamisel

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 44