Uudised ja teated

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud...

Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ on avalikustamisel

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud...

Päevakord: 1.  Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner 2.  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise  toetuse kasutamise...

NB! Kohila vallavolikogu istung toimub 4. aprillil kl 16 Tohisool

Päevakord: 1.  Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner 2.  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise  toetuse kasutamise...

Pakkumiskutse 23.03.2017 Kohila valguskaabli projekteerimine Vabaduse tn, Tööstuse tn ja Turu tn Kohila alevis  ning Kernu – Kohila teel Masti külas valguskaabli põhiprojekti...

Pakkumiskutse Kohila valguskaabli projekteerimiseks

Pakkumiskutse 23.03.2017 Kohila valguskaabli projekteerimine Vabaduse tn, Tööstuse tn ja Turu tn Kohila alevis  ning Kernu – Kohila teel Masti külas valguskaabli põhiprojekti...

Ametikoha põhiülesanded ja tingimused kandidaadile

Kohila vallavalitsus võtab tööle haridusnõuniku

Ametikoha põhiülesanded ja tingimused kandidaadile

Rapla malev viib  4. märtsil Pahkla harjutusväljal (kinnistu omanik Rapla malev) läbi õppuse, kus kasutatakse imitatsioonivahendeid. Õppuse kestvus 12.00 - 18.00. Kontaktisik...

Rapla maleva õppus Pahkla harjutusväljakul

Rapla malev viib  4. märtsil Pahkla harjutusväljal (kinnistu omanik Rapla malev) läbi õppuse, kus kasutatakse imitatsioonivahendeid. Õppuse kestvus 12.00 - 18.00. Kontaktisik...

Päevakord   1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner   2. Vastus vaidele FIE Olar Järvloo geoloogilise uuringu loa menetluse kohta...

Kohila vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril kl 16 Tohisool

Päevakord   1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner   2. Vastus vaidele FIE Olar Järvloo geoloogilise uuringu loa menetluse kohta...

Pakkumiskutse 23.02.2017 Sutlema – Hageri – Kohila kergtee põhiprojekti ekspertiisi koostamine   Tellija : Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1,...

Pakkumiskutse Sutlema – Hageri – Kohila kergtee põhiprojekti ekspertiisi koostamine (MUUDETUD)

Pakkumiskutse 23.02.2017 Sutlema – Hageri – Kohila kergtee põhiprojekti ekspertiisi koostamine   Tellija : Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1,...

Made Saadve, Varje Kajaste, Janika Niitsoo, Ahto Järvela.

Täna, 16. veebruaril ei toimu koolitusel viibivate ametnike vastuvõttu:

Made Saadve, Varje Kajaste, Janika Niitsoo, Ahto Järvela.

Arhitektid viibivad koolitusel.
Aasumäe haljasala korrastamine   Kohila Vallavalitsus soovib enampakkumust Kohila vallas Aasumäe haljasalal  katastri number 31701:001:0856 elektriliinide hooldamise käigus...

Pakkumuskutse Aasumäe haljasala korrastamiseks

Aasumäe haljasala korrastamine   Kohila Vallavalitsus soovib enampakkumust Kohila vallas Aasumäe haljasalal  katastri number 31701:001:0856 elektriliinide hooldamise käigus...

Maa-amet korraldab avalikud kirjalikud enampakkumised riigi omandis oleva maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks KOV teade Enampakkumisteade

Maa-ameti korraldatavad avalikud kirjalikud enampakkumised

Maa-amet korraldab avalikud kirjalikud enampakkumised riigi omandis oleva maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks KOV teade Enampakkumisteade

Päevakord: 1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner   2. Ülevaade vallavolikogu eelarve täitmisest 2016. aastal Ettekandja eelarvekomisjoni...

Kohila vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril kl 16 Tohisool

Päevakord: 1. Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Heiki Hepner   2. Ülevaade vallavolikogu eelarve täitmisest 2016. aastal Ettekandja eelarvekomisjoni...

Raieõiguse võõrandamine   Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras raieõiguse Lepaluku kinnistul (31801:022:0031, raieala vt kaardil) Kohila alevis alghinnaga 2400 eurot. ...

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine   Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras raieõiguse Lepaluku kinnistul (31801:022:0031, raieala vt kaardil) Kohila alevis alghinnaga 2400 eurot. ...

Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine    Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760, ...

Pakkumiskutse: Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine

Vilivere raudteeülesõidukoha renoveerimisprojekti koostamine    Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851 Vabaduse 1, 79804 Kohila tel.48 94 760, ...

Pakkumiskutse 19.01.2017 Kohila valla hoonete evakuatsioonivalgustuse hooldus ja Kohila valla asutuste elektripaigaldiste käidukorraldamine   Tellija: Kohila...

Kohila valla hoonete evakuatsioonivalgustuse hooldus ja valla asutuste elektripaigaldiste käidukorraldamine

Pakkumiskutse 19.01.2017 Kohila valla hoonete evakuatsioonivalgustuse hooldus ja Kohila valla asutuste elektripaigaldiste käidukorraldamine   Tellija: Kohila...

Kohila vallavolikogu tunnustamiskomisjon ootab kodanikelt, ühendustelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid selle kohta, kes võiksid olla väärilised saama Kohila valla teenetemärki,...

Kohila valla väärikate ja tublide tunnustamine

Kohila vallavolikogu tunnustamiskomisjon ootab kodanikelt, ühendustelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid selle kohta, kes võiksid olla väärilised saama Kohila valla teenetemärki,...

Kohila valla elanike arv ületas 2016. aastal 7000 elaniku piiri ja jõudis aasta lõpuks 7062 inimeseni. Kõige suurem kasv oli Aespa alevikus – 97 inimest. Vilivere külla lisandus 29 inimest ja...

Kohila valla elanike arv kasvas 2016. aastal 164 inimese võrra

Kohila valla elanike arv ületas 2016. aastal 7000 elaniku piiri ja jõudis aasta lõpuks 7062 inimeseni. Kõige suurem kasv oli Aespa alevikus – 97 inimest. Vilivere külla lisandus 29 inimest ja...

Ettepanekuid koostamisel olevasse Rapla maakonnaplaneeringusse saab teha Rapla maavalitsuse kodulehel:   http://rapla.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering Planeerimisvaldkonna eest...

Rapla maakonnaplaneering 2030+

Ettepanekuid koostamisel olevasse Rapla maakonnaplaneeringusse saab teha Rapla maavalitsuse kodulehel:   http://rapla.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering Planeerimisvaldkonna eest...

Pakkumiskutse 11.01.2017   Tellija:  Kohila Vallavalitsus              Vabaduse tn. 1, Kohila   Objekt: Prillimäe LA KM...

Pakkumiskutse: Prillimäe lasteaia katlamaja varuküttesüsteemi ehitamine

Pakkumiskutse 11.01.2017   Tellija:  Kohila Vallavalitsus              Vabaduse tn. 1, Kohila   Objekt: Prillimäe LA KM...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 43